از اشتباهات بزرگان

باید اون عادتی که تا تنها میشدیم جیغ میزدیم تا بیان پیشمون بغلمون کنن ببرنو نگه میداشتیم..

۵
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان