خواب های قیچی شده

پیاده رو و قدم زدن در میان زنان و مردان غریبه و دویدن لابه‌لای عطرهای تابستانی و زمستانی شان و لیوانهای ذرت مکزیکی و ویترینهای لباس و دخترکان کلاه صورتی٬ به ناگاه صدای زنگ موبایل مرد غریبه آلارم صبحگاهی روزهای مدرسه باشد.

۱
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان