فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

خواب های قیچی شده

پیاده رو و قدم زدن در میان زنان و مردان غریبه و دویدن لابه‌لای عطرهای تابستانی و زمستانی شان و لیوانهای ذرت مکزیکی و ویترینهای لباس و دخترکان کلاه صورتی٬ به ناگاه صدای زنگ موبایل مرد غریبه آلارم صبحگاهی روزهای مدرسه باشد.

۱
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان