آرامش!

نصف شب تو ماشین نشسته بودیم. داشتم از کوچه ی تاریک و سرد به پنجره های اتاقم و آرامشی که تویشان بجا مانده نگاه میکردم.

زمین همون زمینه! فقط تا الان نزدیک 300  بار لرزیده!


۲
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان