آب خاک.. ای شاخ تر..

رو انتخاب پارچه های پیچ کردن کادو کلی وقت گذاشتیم و چندین بار اونیو که میخواستیم برای تولدش انتخاب کنیم عوض کردیم. در انتها بعد از کلی کلنجار اون پارچه  رو که اصلا اصلا تو انتخابهامون نبود و از اول چشممون را نگرفته بود فوری و بدون شک و دودلی برداشتیم. 

حالا هی در کمدو نیم باز میکنم و کادو رو نگاه میکنم و سبز خوبش و نوشته های بهاری چاپ شده ش رو میمیرم.


۱
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان