فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

درس بزرگ

در یخچالو باز کنید. در یخچالو باز کنید حتی اگه مطمئنید هیچ بستنی ای توش نیست! آخر شب یکی با ظرف بستنی میاد سراغتون. یه بستنی خوشمزه که باید همون موقع میخوردید.

امید#

۳
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان