فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

راهنمای برداشتن گوشی تلفن و تماس گرفتن.

همیشه انجام کارهایی رو که وابسته به تماس تلفنی باشه به تعویق انداختم. حتی قد چند سال! حالا یه کار دیگه دارم که با تلفن زدن شروع میشه....
۲
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان