کم شدن

بعد از سه ماه مطمئن شدم که از این جا رفته. دیگه نیست‌. و دیگه نمیبینمش. اهمیت ندیدنش رو نمیدونم. نمیدونم برای آدمی که دوست داشتم بیشتر بشناسم و نشده میشه اهمیتی قائل شد یا نه. میشه فکر کرد چیزی از آینده تغییر کرده یا نه.

 آدم‌ها، آدم‌های در گذر..

۲
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان