...

دل‌تنگی‌هاشو با شستن حیاط هضم میکنه. حتی اگه حیاط پر از خاک و برگ و خاشاک پاییز و زمستون باشه‌. من بلد نیستم باهاش درد و دل کنم. خاک و آب و باغچه بلدن.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان