وصول شد

داشتم فکر میکردم که برای ما ایرانی‌هاست که شرق گرم‌ترین آب و هوارو داره و غرب سرد ترین! و شاید تو یه کشور دیگه‌ غرب گرم باشه و شرق سرد!

بعد که خوابم نبرد اومدم پایین به حیاط نگاه کردم دیدم برف رسیده به شهر ما! دونه های ریز و زیادش هوارو ساکت کرده و باشکوهه مثل همه‌ی این چند سال که نوشتم و زیر لب گفتم  این سکوت برفه که اونو به شکوه میرسونه.. خلاصه دونه های من برعکس زیر برف گم شدن و گنجشکا جاهای بی‌خودی رو میگردن. رفتم از زیر برف پیداشون کردم گذاشتم یه جای خشک‌.  پیدا کردن چیزی از زیر برف حس عجیبیه.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان