یک روز سرد غیربرفی در خانه

ورزش کردم. چای لاغری خوردم با نون و کباب. به مامان عکس‌ ژاکت‌های اورسایز را نشان دادم. برای کبوترها از گندم‌های خرد شده‌ی کهنه پاشوندم و مدام روی چیزهایی که می‌دیدم یا فکر میکردم سرپوش گذاشتم.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان