گمشده

همه ی ما تنها در جستجوی یک چیز در زندگی هستیم، که از آن لبریز شویم که بوسه ی یک نور را در قلب یخ زده مان دریافت کنیم، ملایمت عشقی فناناپذیر را تجربه کنیم ...

کریستین بوبن

۲
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان