کاسه ی صبر

یک عدد بغض کرده‌ی قیمت دلار و گرونی لحظه‌ای هستم که دارم میفهمم واقعا تو این منطقه و در این زمان هر جور برنامه‌ریزی مالی رو بریزم به جوی آب روان و وسایلم رو جمع کنم‌.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان