مرزنشینی

دارم به سمتی میرم که انگار قراره هیچ خط قرمزی رو نگه ندارم. یه صدایی توی ذهنم میگه این بده‌.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان