ما هیچ ما نگاه

دیگه واقعا از این مصیبت‌ها  تسلیت‌ها و ناراحتی‌هایی که هرروز یه مدلشو تو این کشور میبینیم خسته شدم. کی بشه بیفته رو نوار شانس.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان