dreams and dreamers

‏بسیار انگشت‌شمارند کسانی که آرزوهایشان را به هر قیمت که شده برآورده می‌سازند.

مثل آب برای شکلات


۲
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان