بر باد رفته

صبح عصبانی بودم و حق را تمام و کمال به خودم میدادم. میدانید چیز‌های مهمی هست که در دست من نیست در حالیکه همه جای دنیا در دست آدم‌ها هست.

خیلی مهم است که بیشتر بدانیم و بیشتر بخواهیم و بیشتر امیدوار باشیم.

۱
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان