make a wish

باید از نماز‌های طولانیش میفهمیدم امشب چه شبی هست!

🌟

شب آرزوها.

۲
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان