oh done

اون فصل از کتابی که فکر میکردم خوندنش تا خود غروب سیزده‌بدر هم تموم نشه تموم شد! با افتخار لاک‌پشت مسابقه امروز تموم سعی‌ش رو کرد.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان