ذهن پر حادثه

صبح از خواب بیدار میشم، لباس میپوشم، میام تو خیابون، احساس میکنم  شب خواب خیلی آدم‌ها مکان‌ها و اتفاق هارو دیدم.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان