نبودن بقیه بودن خودم.

تنهایی به این معنا‌ که جدیدا در مقابل چیزهایی که از نظرم میگذره یک واحد مستقل رو تشکیل میدم. احساس میکنم درصد بیشتری از من باهام همراهه. این که حس می‌کنم کافی هستم برای خودم. چون خودم خیلی با خودم هم نظر شده. عجیب نیست؟

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان