غیرممکن؟

حالا چیزی دیگه‌ای که منو به فکر فرو برده وضع بد غذا خوردنم و از طرف دیگه سر جا موندن همه‌ی اضافه وزناست!  فکر کنم این  اخرین سایز منه. از این کوچیک تر نمیشم. ._.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان