سلیقه‌ی ما

صبح با این فکر که شاید بین منو و تو اختلاف سلیقه‌ی زیادی وجود داره بیدار شدم. مهم نیست ما همیشه میتونیم به شکلی عالی ای با هم کنار بیایم.
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان