146th

سه تا از نمره هارو زدن و من برخلاف تمام غرهایی که زده بودم بد نشدم:||

۰ ۰

145th

آهنگ هندی که کلی ازش با سین و شین! خاطره داریم امروزمو ساخت کلی باهاش رقصیدم !

۰ ۰

144th

منم

و

یه اتاق جنگ زده!

۰ ۰

I do want

امروز همشو به درس خوندن...

دلم گرفته و هنوزم تا فردا باید بخونم

خدایا گفتم که «میخوام»

..امروز شاید یه کم بهتر بودم

شاید

یک کم

۱ ۰

142th

و گاهی

پشیمانی، تنها در آوردن سوزن است

از سینه‌ی پروانه‌ای غبار گرفته

گروس عبدالمالکیان

۰ ۰

141th

نشستم به غیر از جزوه کتاب کتابخونه رو هم میخونم 

بلکه فردا خوب بشه نمره‌م

۰ ۰

140th

در شرایط سخت چه سوالهایی ازخود میپرسند و چه جوابهایی به آن میدهند

۰ ۰

129th

همه‌ی روباه‌های جهان اهلی منند

اما  ف! همه‌ی روباه‌ها به فکر خودشانند؟!

۰ ۰

128th

چه کیفی داره وسط امتحانا برنامه‌های تابستونو نوشتن😌

۰ ۱

دنیا همه هیچ و ما همه هیچ

زیر باد کولر البته اگر راستش را بخواهید کمی آنورتر( میدانم که نمیخواستید) نشستم و دلم نمیخواد به چیز خاصی فکر کنم

پارسال این موقع ها با تمام جدیت شروع کرده بودم به درس خواندن البته چند روز بعدش هم روز کنکور بود به هر حال من از درس خواندنم راضی شده بودم و چقدر دلم میخواست پزشک بشم! حالا یک سال گذشته و من چقدررر دلم میخواهد یک چیز دیگری بشوم و راستش را بخواهید چه؟ راستش را بخواهید به هیچ حسی اطمینان ندارم! و فقط میخوام برم جلو! اگه نرم چه؟

۱ ۰
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان