فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن

آخرین مطالب

۶ مطلب با موضوع «از دوربین نگاه ف» ثبت شده است

#امروز
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۵ ، ۲۱:۱۲
فراکنده **

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۵ ، ۲۲:۰۳
فراکنده **

ف را به دلایل متعدد منتظر نگذارید! (پارت تو)


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۵ ، ۲۱:۱۴
فراکنده **
ف و آرام آرام دوستی با عکاسی در خیابان :*)

پ.ن این روزها آسمان موضوع پروژه ام است و میخواستم در اولین عکس های خیابانیم باشد:)) میدانم عکس در عین زیبایی و سادگی میتوانست بامزه تر و جدیدتر باشد اما در نظر بگیرید موبایلتان را در میاورید احساس میکنید مردم به شما نگاه میکنند.. :)) پیش خودتان دوربین گوشی را میزنید احساس میکنید  مردم با تعجب شما را به یکدیگر نشان میدهند و میخندند! :)) دوربین را رو به جایی میگیرید و در سه ثانیه تنظیم  میکنید و فوری عکس را میگیرید و سریع جمعش میکنید :)**
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۵ ، ۱۸:۴۲
فراکنده **

ف که این روزها خرید هایش را کرده است و خوش خلق مینماید،  نزدیک سحر از خواب برمیخیزد و چون روحی سرگردان میماند.. ف که انبوه اسباب اتاقش را به گوشه ای رانده و تخت بزرگ چوبی آبا اجدادی را بر پا کرده و کتاب ها را زیر آن قرار داده و خود روی آن نشسته است.. به میهمانی میرورد از مهمان ها پذیرایی میکند ابروهایش را مرتب میکند،  رمان میخواند، قرص ویتامین د میخورد، اینستا را چک میکند.. درس میخواند،  فکر میکند، صدای گریه ح در گوشش میپیچد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۴۸
فراکنده **

گودال را هر چه بکنی چاه و چاه‌تر خواهد شد.


ابن مشغله، نادر ابراهیمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۵ ، ۲۲:۲۲
فراکنده **