دلبند های صورتی

تازه میشود فهمید رنگ و روی یک خانه با یک نورسیده چه قدر لایت تر گرم تر و دوست داشتنی تر میشود. وقتی میگذارندش خانه ی ما انگار که میزو صندلی و پرده و فرش و حتی هوا و صدا و نور خانه هم صورتی آرام جان دار،  زرد آرام جان دار و آبی آرام جان دار میشود. آنها به جز گریه و پوشک و شیر چیزهای دیگری با خودشان میاورند. چیزهایی که درست نمیدانم اما خیلی خوب است.

۴

دیگه چی..

۲ ۰

334th

صبح چشمم خورد به پنجره ای که دیشب با شیشه پاککن و روزنامه سابیده بودم. این صبح بدون مقدمه ای که آدم نتیجه ی کار خوب دیروزش را ببیند مورد علاقه من است

۱

Bless you!

#امروز
۱

سر به مهر.

لیلا نام دیگر من ست..

۰

تو اون باشی..

اونی که وقتی وارد میشی تا کفشاشو میبینی دم در، یه حس آرومی و خوشحالی میاد سراغت
۱

Blessings:)*

یه شب آرام و بوی شامپوی جدید و خیال راحت از بابت فردا هشت صبح کلاس نداشتن و همینطور هیجان تماشای یه ویدئوی هرگز ندیده

۳

به هر حال اگر دوستش داری عکس بگیر :*)))

ف و آرام آرام دوستی با عکاسی در خیابان :*)

پ.ن این روزها آسمان موضوع پروژه ام است و میخواستم در اولین عکس های خیابانیم باشد:)) میدانم عکس در عین زیبایی و سادگی میتوانست بامزه تر و جدیدتر باشد اما در نظر بگیرید موبایلتان را در میاورید احساس میکنید مردم به شما نگاه میکنند.. :)) پیش خودتان دوربین گوشی را میزنید احساس میکنید  مردم با تعجب شما را به یکدیگر نشان میدهند و میخندند! :)) دوربین را رو به جایی میگیرید و در سه ثانیه تنظیم  میکنید و فوری عکس را میگیرید و سریع جمعش میکنید :)**
۰ ۰

تا باد چنین باداآ

این قسمت از شهریور که آدم توی کیف نو اش را برای اولین بار میچیند

۱ ۰

213th

Add the things you like to**


۰ ۰
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان