خوابها

عصر فکر میکردم ادما هر کدوم از خوب بودن خودشون توقعاتی در عوض دارن.. یکی آدم خوبی میشه تا درسهاش خوب باشه یکی با همه خوب میشه تا کارش جور بشه.. یکی ادم خوبی میشه تا اونیو که دوست داره زودتر پیدا کنه.. یکی برای پوله یکی برای دفع بلا یکی برای دنیا و آخرت...
البته بعضی ها هم هستن خوبی رو برای خوبی میکنن.. خودشون خوبی هستن. و خب توقع دیگه ای ندارن.
داشتم به دلایل خودم فکر میکردم واسه خوب بودن... بعلاوه ی همه ی اینها خوب میشم و دنبال خوبی میرم تا بتونم خوابهای با کیفیت تری ببینم. رویاهای که هم شیرینترند و هم واقعی تر و هم احساس غریبی با خودشون دارن. خوب میشم تا تو رویا لذت بیشتری ببرم و تو دنیای واقعی معجزاتو واضح تر حس کنم.
۲ ۱

ف وسط فیلم عروسی افراد ناشناس

خواب دیدم وسط خیابون سرم تو موبایله !! و هیچ حواسم به ماشینا نیست بعد یهو سرمو بلند میکنم میبینم یه ماشین عروس با کلی آدم و دسته گل از روبه روم  میاد جلو خیلی قشنگ و خوشحال، ولی پشت سر فیلمبردار میاد کلییی ناراحت میشه که چرا اومدی وسط! تو از کجا پیدات شد فیلمو گند زدی همه چیز خوب بودو فیلان.. _-_

۰ ۰

حرف۱۸۳

چند بار واستادم نگاه کردم، فقط رنگ نارنجی‌ش تو ذوقم میخورد، نمیدونم تو خواب هم نارنجی بود یا نه

۱ ۰
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان