dreams and dreamers

‏بسیار انگشت‌شمارند کسانی که آرزوهایشان را به هر قیمت که شده برآورده می‌سازند.

مثل آب برای شکلات


۲

485th 🌾


.. I have a dream

۳

خوابها

عصر فکر میکردم ادما هر کدوم از خوب بودن خودشون توقعاتی در عوض دارن.. یکی آدم خوبی میشه تا درسهاش خوب باشه یکی با همه خوب میشه تا کارش جور بشه.. یکی ادم خوبی میشه تا اونیو که دوست داره زودتر پیدا کنه.. یکی برای پوله یکی برای دفع بلا یکی برای دنیا و آخرت...
البته بعضی ها هم هستن خوبی رو برای خوبی میکنن.. خودشون خوبی هستن. و خب توقع دیگه ای ندارن.
داشتم به دلایل خودم فکر میکردم واسه خوب بودن... بعلاوه ی همه ی اینها خوب میشم و دنبال خوبی میرم تا بتونم خوابهای با کیفیت تری ببینم. رویاهای که هم شیرینترند و هم واقعی تر و هم احساس غریبی با خودشون دارن. خوب میشم تا تو رویا لذت بیشتری ببرم و تو دنیای واقعی معجزاتو واضح تر حس کنم.
۲ ۱

دیگه چی..

۲ ۰

291th

در یک رویا نمی‌توان شریک داشت؛ آشفته می‌شود.

گراهام گرین

۰

Make it*

همیشه دویدنو دوست داشتم.. سرعت رو.. جلو زدن و.. تند و تیزی رو..

چطوره  این هفته یه کم برای چیزهایی که همیشه میخواستیم باشیم و نشده.. نشدیم..تلاش کنیم؟! ها؟!
۲

My bottles

به اولین پس انداز چندماهه ی خیال انگیزم فکر میکنم.. بطری شیشه ای پر از پول های تا خورده که با یادداشتی کوچک مقابل چشمانم قرار میگیرد و روزها و روزها شوق به دست آوردن، در من و او پرورده میشود.

۳

This..

۳

Me and my peace in 100s

من در 105 سالگی و زمانی که به احتمال زیاد به تمام آرزوهای خود رسیده ام. :}

By Kristen Sims

۱

مسائل پیچیده زندگی و خوش بینی به همه چیز و خب چه اشکالی در این است!؟ صبر کنید صبر کنیم

فکر می کنم باید از زمان کمی که در عمرم برای خودم باقی میماند ، استفاده بهتری بکنم. چیزهایی مثل بقیه چی میبینن و به چی فکر میکنن و چه کار میکنن زیاد مهم نیست.  بدی ها و دورویی ها و زرنگ بازی ها و توقعات و خوش نیامدهایشاان ارزانی خودشان.  حیف وقت.
من و زندگی ولنگ و وازم چه کارهای دیگری که باهم نداریم!
چه چیزهایی که هنوز نخوانده ام 
چه جاهایی که هنوز نرفته ام
چه پول هایی که هنوز  به حساب هرگز نداشته ام نریخته ام
چه آدم هایی که هنوز ندیده ام
چه دوست داشتن هایی که هنوز تجربه نکرده ام
چه خوشحالی هایی که در چشمانم ننشانده ام..ننشانده اند..
چه هیجان هایی که با آن قلبم را زنده و پر تب و تاب نکرده ام
چه چیزهایی که هنوز نچشیده ام
نشنیده ام
نبوییده ام...
حیف وقت.

Life definitely has the more and more beautiful things toward us
۲ ۱
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان