از ان روزها..

کاش مثل یه نشونه، یه متن دیگر با صدای خسرو شکیبایی به دستم برسه..

۲

حرف۱۸۳

چند بار واستادم نگاه کردم، فقط رنگ نارنجی‌ش تو ذوقم میخورد، نمیدونم تو خواب هم نارنجی بود یا نه

۱ ۰

خدا تو رو خیلی حفظ کنه!

برادرزاده عزیزم،

اومدنت به دنیا مبارک ِ ماست

 🌌پر از نشونه بودی

◀◀من هم کنارت بودم امروز. کنارت هستم از امروز.

کلی حرف هست که مسلما در دفتری که برای تو آماده خواهم کرد مینویسم

۰ ۰

170th

 I'm such a "that was a sign" type of person

۰ ۰
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان