فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

درباره من :)

میخواستم بهتر ببینم. نوشتن برای من خوبه،  سعی میکنم برای شما هم همینطور باشه.
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان