فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

Can't

هی آروم باش!

اینجا دانشگاس..! و صد درصد یه مکان کاملا عمومی و قانونیه! 

و بچه ای که صدای دادش از ازمایشگاه میاد مسلما در حال شکنجه شدن نیست! در حال درمانه.

۵
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان