هزار و یک آدمی که باید از آن‌ها کند

بنظر خسته‌ای چیزی شده؟ این اولین جمله‌‌ی آدمیه که قصد دور شدن ازشو دارم اما پای رفتن ندارم.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان