رستگاری

امشب تنها یک راه برای رستگاری وجود داره. فکر نکردن به هیچ چیز. فکر میکنم شاید قشنگ‌ترین چیزی که خدا دیده زن‌های قوی خاورمیانه‌ست.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان