دست‌هایی که گچی نشد

اخیرا تمام  ۹۰ دقیقه های سر کلاس  مثل یک بازیکن فوتبال در حال دویدن و مسئله حل کردن بودم. جواب هر سوالی که در میاوردم حس میکردم آسونه و زشته برم پای تخته. ترم تموم شد و من دستم به گچ نخورد. تمام.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان