تحت بلوغ

دیگه برام اهمیتی نداره بزرگ شدن.. رفتارای بزرگونه و بالغ داشتن رفته تو ما تحت اولویت های امروزه.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان